Jump to content
Sign in to follow this  

About This Club

Hermitland is a Project in which we are planning to add mini games. The transportation to the mini games will be done in the next year. Every mini games will be attached to hermitland Hub. Hermitland Hub will be added soon. Ylands Ylander will be dismantled this year and hermitland will be the ylands club. Thank you.

 1. What's new in this club
 2. Hermitland have many mini games here is the plan. Hermitland Hub to 7 provinces to 23 cities. Hermitland Hub is the centeral place where it connects landmarks, and places.
 3. empeorgame3(2)

  About

  Over the Years Of light............. Future comes and past goes............. delightful time machines let into the year of games that reconstructs human ideas into a new familiar Workstations where we starts and ends in a huge majority. After a long time of revolutions world was able to make the world imaginary unlike games , other applications make the humans empower into a powerful king. In communities, human powers itself to be the leader of an valley. Unlike other games, one of the best games spoken to be ylands. Ylands allows the power to have leadership and unlimited creativity. We brought you by The mini game that connects mini games in a way that the person who wants to another mini games to another one with 5 transportation mode. Air, Water, Space whatever ylands is a free ultimate game engine preferred by YY community. From ylands ultimate editor we brought you by United Provinces of Hermitland. Hermitland;s history is an remarkable history. From 19s to 20s hermitland empowers into a great group of mini games. There are thousands way of being roleplayed whether a prime minister. Hermitland is a state of Mini games (Provinces). As the ylands progress Hermitland will also progress. This is very little but the actual international game created by YY will be remarkable. Hermitland is a specific mini game that depend on ylands. If ylands makes itself an game engine where we explores and create so ylands's editor will be the greatest, easiest object to create an game. We wish ylands must have all the features that minecraft, roblox and ark survival evolved had. We wish Ylands to be a game where there is game engine and exploration. A game engine with easy and less visuals. Every entity is modified by ylands team and from this players advances their mini game to be the greatest of all. We want ylands to have easy game engine, exploration, mods and 100 players allowances to join in an game. After this Hermitland will be called United Provinces of Hermitland where hermitland have it's own government and people in a world that never ends (How about ylands an infinite world). The journey starts now and will end until ylands called itself a all feature game. Hermitland will be the remarkable game in the world......................... Czech] Během let světla............ Budoucnost přichází a minulost jde............. nádherné stroje času vpusť do roku her, které rekonstruují lidské myšlenky do nových známých pracovních stanic, kde začínáme a končíme v obrovské většině. Po dlouhé době revolucí dokázal svět udělat svět imaginárním na rozdíl od her , jiné aplikace dělají z lidí mocného krále. V komunitách jsou lidské síly samotné vůdcem údolí. Na rozdíl od jiných her, jedna z nejlepších her, o které se mluví, že je ylands. Ylands umožňuje moci mít vedení a neomezenou kreativitu. Přinesli jsme vás mini hra, která spojuje mini hry tak, že osoba, která chce další mini hry, k jiné s režimem dopravy 5. Air, Water, Space ať už je ylands bezplatným konečným herním motorem preferovaným komunitou YY. Od ylands ultimate editora jsme vám přinesli United Provinces of Hermitland. Historie Poustevníka je pozoruhodnou historií. Od 19. do 20. let se poustevník zmocňuje do skvělé skupiny mini her. Existují tisíce způsobů, jak být přehráván, ať už premiér. Poustevník je stát mini her (provincií). Jak budou ylandy postupovat, poustevník bude také postupovat. To je velmi málo, ale skutečná mezinárodní hra vytvořená YY bude pozoruhodná. Hermitland je specifická mini hra, která závisí na ylands. Pokud se ylands stane herním motorem, kde prozkoumáváme a vytváříme, takže editor ylands bude největším a nejjednodušším objektem pro vytvoření hry. Přejeme si, aby Ylands měl všechny funkce, které minecraft, roblox a ark přežití vyvinuly. Přejeme si, aby Ylands byla hra, kde je herní engine a průzkum. Herní engine se snadným a méně vizuálním efektem. Každá entita je modifikována týmem Ylands a z tohoto hráče postupuje jejich mini hra tak, aby byla nejlepší ze všech. Chceme, aby ylands měl snadný herní engine, průzkum, mody a 100 hráčů povolenek, aby se připojili ke hře. Po tomto poustevně se bude jmenovat Sjednocené provincie Poustevny, kde má poustevník vlastní vládu a lidi ve světě, který nikdy nekončí (Co takhle ylands nekonečný svět). Cesta začíná nyní a skončí, dokud se Ylands nenazvanou all feature game. Poustevník bude pozoruhodná hra na světě......................... Now I end the story so lets create Hermitland.
 4.  
 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×