Jump to content
Mello1223

[COMPLETED] - Block Buster

Recommended Posts

hello ... I created this game on the principle of micro games from my main game .. it is a very simple principle, at the beginning of the game you choose the goal either a randomly generated or a classic circle, then the chosen game mode is either a time trial or a game to the last block, and create ready .. goal selection and game mode is done according to choice, wins the most votes .. if the number of votes matches, it will be chosen randomly .. the game was created in two days, it's not complicated, mainly I wanted it to be functional and to be multiplayer .. I would like it to be possible to play on the phone, but I do not have much experience with the game on the phone, but I will devote a moment to it to work there as well ... I hope that the game will like it .. I plan to add a "high score" and a few design changes, but not much, because I have to go back to work on my main game.

https://play.ylands.com/asset/8577
802075749_Snmkaobrazovky (62) .thumb.png.845b418a9aaf900a076a343473b180e8.png1021248940_Snmkaobrazovky (63) .thumb.png.67ca5db44ae6bfeb44516db40bd3bdab.png

Edited by Mello1223
  • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/16/2020 at 9:53 AM, Mello1223 said:

ahoj ... túto hru som vytvoril na princípe mikro hry z mojej hlavnej hry .. je to veľmi jednoduchý princíp, na začiatku hry si zvolíš cieľ buď náhodne vygenerovaný alebo klasický kruh, potom zvolíš herný mód buď časovka, alebo hra do posledného bloku, a stlačte pripravené .. výber cieľa a herný režim sa vykonáva podľa výberu, vyhráva najväčší počet hlasov .. ak sa počet hlasov zhoduje, bude vybraný náhodne .. hra vznikla za dva dni, nie je to nič zložité, hlavne som chcel, aby bola funkčná a aby bola multiplayerová .. bol by som rád, keby sa dalo hrať na telefóne, ale nemám veľa skúseností s hra na telefóne, ale ešte sa jej budem chvíľu venovať, aby to fungovalo aj tam ... Dúfam, že sa vám hra bude páčiť .. plánujem pridať „najvyššie skóre “a niekoľko dizajnových zmien, ale nie veľa, pretože sa musím vrátiť k práci na svojej hlavnej hre. ..802075749_Snmkaobrazovky (62) .thumb.png.845b418a9aaf900a076a343473b180e8.png1021248940_Snmkaobrazovky (63) .thumb.png.67ca5db44ae6bfeb44516db40bd3bdab.png


https://play.ylands.com/asset/8577

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×