Jump to content

Jarda

Registered User
 • Content Count

  89
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Jarda

 1. EN I solved this problem by building a tree/bush in the editor and turning it into a blueprint and then placing it where I need it. CZ Tento problém jsem vyřešil tak že strom/keř postavím v editoru a udělám z něj blueprint a pak si ho postavím kam potřebuji.
 2. Jarda

  Exploration Quest issue???

  EN I have already reported this issue and the developers are aware of it. And it's due to the fact that in the 2.0 update, the effectiveness of the weapon was reduced, but the golem's resistance remained. CZ tento problém jsem již hlásil a vývojáři o ní vědí. A je to dáno tím že se v aktualizaci 2.0 snížila učinost dané zbraně ale odolnost golema zůstala.
 3. Jarda

  Dev Diary #263 Swift sprint

  do you test on animals? oh no
 4. Jarda

  Dev Diary #262 Changing Challenge

  It would be enough to use ostriches, they are already in the game.
 5. Jarda

  Dev Diary #245 Fun Energy Wanted!

  Už máme ohřívací zařízení, tak bych byl rád za nějaký ventilátor nebo něco co ochlazuje. A byl bych rád kdybych viděl někde v popisku energetického zařízení kolik odebírá energie, něco jak je u zbraní napsáno jaké poškození mají. ENG We already have a heater, so I would like a fan or something to cool it down. And I would like to see somewhere in the description of the energy device how much energy it consumes, something like what damage is written for weapons.
 6. ANO, ANO, ANO!!!!! 😍
 7. Jarda

  Dev Diary #241 That One Recipe You're Missing

  CZ Bude možné si koupit body průzkumu za coiny? Jakožto dlouhodobý hráč který chce získat speciální suroviny na mýtická zvířata na mystery ostrovech, musím zažívat nudu při získávání průzkumných bodů u náhodných setkání která již znám abych se dostal na mystery ostovy které mám také všechny několikrát dohrané. EN Will it be possible to buy exploration points with coins? As a long-time player who wants to get special materials for mythical beasts on mystery islands, I have to experience the boredom of getting exploration points from random encounters that I already know to get to mystery islands that I have also completed several times.
 8. Jarda

  New Community Manager Introduction

  Tak snad budou i české streamy klído na discordu
 9. Jarda

  New Community Manager

  Vítej
 10. Jarda

  Sky block

  🤯🤯🤯🤯🤣
 11. Jarda

  Dev Diary #225 Ship, boat and giant urchin

  Bude možné v 1.10 vlastnit více než jedna loď? Will it be possible to own more than one ship in 1.10?
 12. Jarda

  ART CONTEST

  Very nice paintings, I'm quite ashamed of my own, I made a simple childish picture in painting.
 13. Jarda

  UNDER REVIEW NPCs walk into the ocean

  possible training for update 1.9 :D
 14. Jarda

  Creators Competition Season 2 - WINNERS

  Congratulations to all on the placement, and I'm really looking forward to playing your creations
 15. EN So I'm trying to enter the competition, but since I can't speak English texts will be translated to me by google, I apologize for the mistakes. The game will have the theme of an old village where you will perform various tasks at the NPC, which will take you to the "goals" and we will see how it goes. So eat your thumbs. CZ Tak se zkouším přihlásit do soutěže, ale protože neumím anglicky veškrté texty mi bude překládat google, tak se omluvám za chyby. Hra bude mít téma staré vesnice kde budete plnit různé úkoly u NPC, které vás dovenou k "cíly" uvidíme jak se to povede. Tak džte palce.
 16. Jarda

  ČEŠTINA - Lokalizace

  upozornení je anglicky
 17. Jarda

  Zoo Jumbo

  After updating 1.8 I was able to create a zoo, here are some photos. Thank you for this feature. Po aktualizaci 1.8 jsem si mohl vytvořit zoo, tady je pár fotek. Děkuji za tuto funkci.
 18. Jarda

  Zoo Jumbo

  Není problém, kdy? Not a problem when?
 19. Jarda

  Zoo Jumbo

 20. Jarda

  ČEŠTINA - Lokalizace

  jakmile vyskočí "vyrábí se" nebo "vyrobeno" vždy je ten produkt napsán anglicky
 21. Jarda

  Large ship blueprint bugged

  I have the same problem, but I can control the ship normally, only the machine remains and it is not possible to interact with it, but I do not have logs
 22. Jarda

  Dev Diary #199 Feedback Fur-ever!

  Libilo by se mi i přidání spousty kostýmů, důvod je že vetšina hráčů ve hře má stejné (nejsilnější) brnění a má pouze změněnou bravu takže všeci vypadjí stejně a je to škoda. Jinak kamarád by si přál jako mazlíčka kočku Sphynx a já nějakého psa, ale nevím jeslti je v plánu mít i mazlíčky chodící po zemi. I would also like to add a lot of costumes, the reason is that most players in the game have the same (strongest) armor and only have a changed color so everyone looks the same and it's a shame. Otherwise, a friend would like a cat Sphynx and I a dog as a pet, but I do not know if they plan to have pets walking on the ground.
 23. Jarda

  ČEŠTINA - Lokalizace

  toto je vždy anglicky, ale v knihovně je to česky
×